BEWEGEN VOOR OUDEREN

Binnen de gemeente Etten-Leur zijn er verschillende verenigingen die bewegen aanbieden voor ouderen. Waar ouderen de mogelijkheid hebben naast het bewegen ook elkaar te ontmoeten .
Ik heb afgelopen maanden met verschillende vereniging en kennis gemaakt.

Ook heb ik de opleiding voor Docent in balans gevolgd en voor 2018 ga ik kijken hoe ik dit praktisch vorm kan gaan geven.
Verder heb ik met de Plusbus geregeld dat er volgend jaar elke maand een beweegactiviteit georganiseerd wordt voor bewoners in Etten - Leur die lid zijn van de Plusbus.
Voor verdere gegevens hierover bel 076 - 5325042/5135111 of plusbus@avoord.nl .

Pasted Graphic

Samen met jullie wil ik deze beweegactiviteiten nog verder vorm geven, ideeën zijn altijd welkom !

In wijk oost ben ik ook bij verschillende bewoners op huisbezoek geweest om samen te kijken waar de wensen, behoeften en fysieke mogelijkheden liggen qua bewegen en samen zijn wij ook actief aan de slag gegaan.
Verder komen er weer in het nieuwe jaar verschil lende leuke beweegactiviteiten aan.

Verdere informatie volgt .
Marian Roest
telefoonnummer: 06 - 51413389
mail adres: m.roest@avoord.nl

Groetjes en tot ziens in uw wijk !
Marian Roest