Werkgroep PR
De werkgroep PR heeft ook een wijziging ondergaan. Carien Gijzen is met het rondbrengen van kaartjes voor wijkbewoners gestopt. Wij bedanken Carien voor haar inzet de afgelopen jaren. Toon Mol heeft haar taken overgenomen.