ONZEKERE TOEKOMST SAMENTUIN VAN GOGH
page25image23794560
Met de komst van de herfst zit het grootste deel van het groeiseizoen voor de Samentuin van Gogh er in 2019 weer op. Er is echter nog genoeg te doen voor onze vrijwilligers! Zo worden alle percelen waar geen groenten meer staan afgedekt met plantaardig materiaal zoals stro, hooi, bladeren en oogstresten. Hiermee voorkomen we dat de herfst- en winterregens de grond dichtslaan. De bodem blijft luchtig en rul.
IMGP7958
Ook wordt onkruidgroei tegen gegaan. Het bodemleven en de vruchtbaarheid worden gevoed doordat dit plantaardige materiaal langzaam aan verteert en voedingsstoffen vrij geeft. Het resultaat van deze bodembedekking is ook, dat je in het voorjaar een lekker losse bodem aantreft met een goede structuur, zodat spitten overbodig is.

Er zijn zolang het niet vriest nog steeds groenten te oogsten, zoals knolvenkel, rode bieten, andijvie, mizuna, rucola en veldsla uit de koude kas. Natuurlijk staan er in de winter ook nog echte wintergroenten op het land zoals boerenkool, palmkool en pastinaak. In de tuin is een echte witlofkuil aanwezig. Afhankelijk van het verloop van de winter, kouder of juist wat zachter zal uit deze kuil vanaf eind januari of wat later heerlijke biologische witlof kunnen worden geoogst.

Intussen hangt boven dit prachtige buurtinitiatief een donkere wolk. Want de toekomst van deze tuin is onzeker. Op kortere of langere termijn zal deze moestuin van de huidige plek op de hoek van de Lambertusstraat en de Anna van Berchemlaan dienen te verdwijnen.
IMGP7959
Amarant, de eigenaar van de grond, heeft hier immers bouwplannen. Of de tuin een plaatsje kan krijgen in de plannen rond het Oderkerkpark is onduidelijk. Dat zal in het komende jaar helder worden met hopelijk een goed resultaat. Wij hopen dat ook Wijkbelang Centrum- Oost een bijdrage kan leveren aan het voortbestaan van dit prachtige burgerinitiatief. De Samentuin is immers een plek, waar burgers met elkaar niet alleen lekkere en gezonde groenten telen, maar ook heel concreet een positieve bijdrage leveren aan de verduurzaming van hun eigen leefomgeving en dus ook aan de oplossing van de klimaat- en stikstof- problematiek.

Antoon Lambregts, 20 nov 2019.

antoonlambregts@kpnplanet.nl of telefonisch : 076-5322612.