BESTE WIJKBEWONERS
Deze zomermaanden worden door het bestuur en de vrijwilligers van Wijkbelang Centrum-Oost gebruikt om even rustig aan te doen. Niets te hoeven of te moeten is ook wel eens fijn. Na de vakantie is hopelijk iedereen voldoende uitgerust om weer vol “aan de bak” te kunnen.
Wat de bouwactiviteiten betreft spelen momenteel 2 bouwprojecten:
De eerste is op de locatie Spoorlaan 19. Hier worden appartementen gebouwd met 4 bouwlagen. Nadat er is ingesproken tijdens raadsvergaderingen heeft de ondernemer het plan moeten aanpassen om inkijk voor omwonenden te verminderen. Hier worden 32 appartementen gerealiseerd in de goedkope koopsector.
De tweede is de locatie Stationsplein 3 (voormalige Chinees). De eerste informatiebijeenkomst heeft inmiddels plaatsgevonden. De ontwikkelaar heeft aangegeven op deze locatie een gebouw met (deels) 8 bouwlagen te willen realiseren. Hiertegen hebben zowel omwonenden als Wijkbelang Centrum-Oost al bezwaar aangetekend. De bedoeling is om op deze locatie 24 of 26 appartementen te realiseren in het goedkope koopsegment (€ 200.000 tot € 250.000) en middelhoge huur.
Wat we zeker ook niet mogen vergeten, is de Glastuinbouwvereniging Etten-Leur te bedanken voor hun financiële bijdrage aan een tweede kas voor in de Samentuin. Heel hartelijk dank daarvoor. Verder hebben wij een tijdelijke vervangster van Miranda Boere, onze wijkmanager. Zij zal zichzelf voorstellen in dit boekje.
Veel leesplezier met ons wijkboekje, want u vindt hierin ongetwijfeld meer interessante informatie.
Isabelle Borghouts
voorzitter

Als je in contact wilt komen met de contactpersonen in wijk Centrum-Oost kan dat via de website, Facebook, via de mail, de telefoonnummers van de commissies, het nummer van Isabelle en van het secretariaat 0617758588
Zowel in het boekje als op de website kun je de telefoonnummers en mailadressen vinden
Logo Wijkbelang_CO maart 2018Onze wijk heeft ook een facebookpagina. Klik op het logo om op de hoogte te blijven van het meest actuele nieuws.