BESTE WIJKBEWONERS

In ons vorig  boekje heeft u kennis kunnen maken met Peter van de Louw, onze nieuwe penningmeester. Rein Nuiten heeft nu alles kunnen overdragen aan Peter. Deze overdracht heeft wat langer geduurd dan Rein en Peter hadden voorzien. Met name drukte bij onze bank en een aantal door Rein in gang gezette trajecten, zoals aanvraag ANBI status, subsidieaanvragen en wisselen van verzekeraar, hebben nogal wat voeten in de aarde gehad. Tussentijds wisselen van penningmeester is dan niet handig. Inmiddels zijn deze zaken volledig onder controle en zal Peter zich volledig richten op zijn taak als penningmeester.

Wij mogen ons bovendien verheugen op het feit dat Hanneke de Vree ons bestuur gaat versterken. Er is meer dan voldoende te doen in onze wijk en dus zullen we als gezamenlijk bestuur zeker heel zinvolle invulling voor haar bestuurstaken gaan afstemmen. Zij stelt zichzelf verderop in dit boekje aan u voor.

Eind maart hebben wij als Wijkbelang Centrum-Oost een overleg gehad met onze wijkwethouder, waarbij we onze zorgen hebben geuit over de vele bouwactiviteiten in onze wijk. Eind van de zomer willen we met de wethouder weer een ronde lopen door de wijk. Wij als wijkbelang hebben wel een paar aandachtspunten, maar wellicht heeft u die ook. Laat het ons weten, zodat we deze ook kunnen meenemen in de looproute. Meelopen mag uiteraard ook.


Verder hebben wij voor u weer de nodige informatie verzameld. Deze hebben allemaal betrekking op onze eigen wijk. Genoeg te lezen dus.


Namens bestuur en vrijwilligers van Wijkbelang Centrum-Oost wens ik u een hele mooie zomer.


Isabelle Borghouts

Voorzitter

Als je in contact wilt komen met de contactpersonen in wijk Centrum-Oost kan dat via de website, Facebook, via de mail, de telefoonnummers van de commissies, het nummer van Isabelle en van het secretariaat 0617758588
Zowel in het boekje als op de website kun je de telefoonnummers en mailadressen vinden
Logo Wijkbelang_CO maart 2018Onze wijk heeft ook een facebookpagina. Klik op het logo om op de hoogte te blijven van het meest actuele nieuws.