In onze wijk zijn een heleboel mensen actief. Onder andere ons bestuur, de mensen van de PR en de contactpersonen van de activiteiten in onze wijk.