In onze wijk bruist het nog steeds van de activiteiten. Klik op een link als u wilt weten welke

Er wordt elke week
gebeugeld

U kunt zich hier ook voor
opgeven

Jeu de boules gaat ook door

Er wordt ook nog steeds gewerkt in de
samentuin

Vanaf 11 april is er regelmatig een
inloopavond voor zorgvragen


beugel2