In onze wijk bruist het nog steeds van de activiteiten. Klik op een link als u wilt weten welke

Er wordt elke week
gebeugeld

U kunt zich hier ook voor
opgeven

Jeu de boules gaat ook door

Er wordt ook nog steeds gewerkt in de
samentuin


beugel2