Iedereen wil ook veilig kunnen wonen in zijn wijk. Eén van de mensen die zich daar mee bezig houdt, is onder andere de wijkagent. Dit keer ook een stukje van buurtpreventie.