NATUUR IN DE WIJK
Waarschijnlijk heeft u al van Natuur in de Wijk gehoord en misschien heeft u zelfs al nestkasten of planten gekregen. Toch willen we graag ook hier het project nog even onder de aandacht brengen. Natuur in de Wijk is een project van Orbis in samenwerking met gemeente Etten-Leur en provincie Noord-Brabant. Het doel is om het leefgebied voor een aantal diersoorten in de stad te verbeteren. Door het goed isoleren van huizen en steeds meer verstenen van tuinen verdwijnt namelijk het leefgebied van die soorten (gierzwaluw, huismus, vleermuizen en wilde bijen). Door het uitdelen van gratis nestkasten en beplanting proberen we het leefgebied weer te verbeteren.
nidw1
Afgelopen najaar hebben we ruim 1.500 planten en meer dan 200 nestkasten uitgedeeld in Etten-Leur. De komende tijd gaan we nog een plekje zoeken voor onder andere 5 grote insectenhotels, 10.000 m² bloemenmengsel, ca 2.500 haagplanten en nog eens 250 nestkasten. Deze komen deels in de openbare ruimte, maar ook op schoolpleinen of in tuinen. Heeft u ideeën waar er nog wel wat extra bloemen of planten geplant kunnen worden of wilt u zelf een nestkast? Meldt u dan aan via de website www.natuurindewijk.nl. Ideeën of vragen kunt u sturen naar info@natuurindewijk.nl.
nidw2