BEUGELCLUB ’T PALET
 beug1

Regelmatig krijgen van bezoekers van De Linde die ons bezig zien de vraag: “Wat is dat eigenlijk voor spel en hoe komen jullie daaraan”? Een soort van standaard antwoord is dan, een beetje afhankelijk van de woordvoerder: “Dat is beugelen mevrouw / mijnheer. Simpelweg omdat het de bedoeling is om die bollen op een bepaalde manier door die beugel daar te spelen.

Heel vroeger werd het spel ook hier in West Brabant veel gespeeld, maar dat is van ver voor de oorlog. Nu spelen ze het nog in behoorlijk wat dorpen in Oost Brabant en Limburg”. Meestal krijgt de woordvoerder dan een vriendelijk bedankje en gaat de belangstellende De Linde binnen voor hetgeen daar voor hem / haar te doen is. Een enkele keer komt het voor dat iemand graag wat meer van de spelregels wil weten. Dan hopen we van doen te hebben met iemand die wellicht wil gaan deelnemen. En dus trekken we dan bij toerbeurt, het spel moet immers doorgaan, alles uit de kast om betrokkene snel te laten ervaren “hoe het voelt”.

Vooral dat het meer behendigheid is dan krachtpatserij. Dat het een tactisch spel is met aanvallen en verdedigen en niet alleen maar zo hard mogelijk die bollen naar de beugel jagen. Helaas hebben onze enthousiaste promotiepraatjes tot op heden niet echt het gewenste resultaat. En dat vinden wij natuurlijk jammer, want het is echt een heel leuk spel, geschikt voor jong en oud, voor dames en heren.

Kom dus eens kijken op woensdag of vrijdag tussen 13.00 uur en 16.00 uur. Het is beslist de moeite waard en wellicht ook iets voor jou!


24-05