HERONTWIKKELING ANNA VAN BERCHEMLAAN 2-4
In de vorige wijkkrant hebben we gemeld dat er 3 varianten zijn opgesteld waarop omwonenden kunnen reageren. Als bestuur hebben wij onze voorkeur uitgesproken voor variant C onder de voorwaarde dat de maximale hoogte 5 bouwlagen mag zijn. In de vergadering van de klankbordgroep van 20 mei 2021 is gebleken dat de voorkeur van verreweg de meeste omwonenden uitgaat naar variant C. Deze wordt nu verder uitgewerkt door de gemeente en opnieuw besproken in de klankbordgroep van september 2021. Bedoeling is dat de wijziging van het bestemmingsplan in het najaar ter inzage wordt gelegd.

Variant C
Avb3