De adresgegevens van ons wijkgebouw zijn gewijzigd. Hieronder de nieuwe gegevens.

Wijkvereniging “Centrum Oost”
Wipakker 16
4872 XH ETTEN - LEUR
Tel: 076 - 5037069
Mail: bbwvcoel@hotmail.nl
Website: www.centrum-oost.nl
Facebook: Wijkbelang Centrum Oost
DeLinde-wco