VRIENDEN VAN DE LINDE

Door stichting ASE wordt aan u als inwoner van wijk Centrum Oost de mogelijkheid geboden Vriend van De Linde te worden. Het bestuur van Stichting ASE (Allen Samen Een) is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van alles in en om wijkgebouw De Linde. Op bestuurlijk niveau welteverstaan, want de echte activiteiten worden gerealiseerd door de diverse gebruikers van De Linde.

Uw jaarlijkse bijdrage van minimaal € 3,00/jaar wordt door uw wijkvereniging aan stichting ASE afgedragen. U krijgt, na het tonen van een bewijsstuk waaruit blijkt dat u in Centrum – Oost woont, een lidmaatschapspas. Als bewijsstuk wordt bijvoorbeeld geaccepteerd, een recent poststuk op uw naam. Ook het noemen van uw naam en adres volstaat over het algemeen voor de medewerkers van De Linde.

De pas Vriend van De Linde is een opwaardeerbare betaalpas (formaat creditcard). Opwaarderen kan middels PIN - betaling of contant bij de medewerkers van De Linde . De medewerkers van De Linde kunnen bij het afrekenen, ter contr ole, uw naam vragen.

Voordelen:
1. Na opwaarderen van uw pas kunt u eenvoudig/snel afrekenen
2. U krijgt reductie van €0,05 op uw drankjes in De Linde
3. U kunt aan alle activiteiten die in De Linde plaatsvinden deelnemen alsof u lid bent van de organiserende vere niging. .
4. U heeft voorrang ten opzichte van deelnemers, die geen Vriend van de Linde zijn, bij deelname aan activiteiten.
Voorwaarden:
1. Bij verlies zal voor een nieuwe pas € 10,00 in rekening worden gebracht.
2. U draagt zorg voor voldoende saldo op uw pas o m betalingen voor consumpties en dergelijke in De Linde te kunnen verrichten.
3. Uw lidmaatschap eindigt door opzegging uiterlijk vóór 1 december van het lopende jaar.

Pasted Graphic