Nuttige informatie Wijkbelang
 
WIJKGEBOUW "De Linde"
Wijkbelang Centrum-Oost                                     tel. 06-17758588
Wipakker 16, 4872 XH ETTEN-LEUR                       bbwvcoel@hotmail.nl
www.centrum-oost.nl                    facebook: Wijkbelang Centrum-Oost
 
BESTUUR:
Voorzitter                 : Isabelle Borghouts
Secretaris                                : Sander van den Berg            tel. 06-17758588
Penningmeester           : Peter van de Louw
Bestuurslid                    : Jolanda Mol
Bestuurslid                     : Astrid Scheepers
Bestuurslid                     : Elona Roijen
Bestuurslid : Hanneke de Vree

 
WERKGROEP P.R.:
Lid                                  : Toon Mol                              tel. 06-14475899
Website                          : Jac de Bruin                          tel. 06-51902063
 
CONTACTPERSONEN:
Activiteiten jeugd          : Jolanda Mol                         tel. 076-5038134
Beugelen                        : Piet Verhoeven                    tel. 076-5021345               : Rein Nuiten  tel. 076-5215707
Bruggenbouwers           : Ronald Heeren                     tel. 076-5017764
Buurtpreventie              : Corry Musters                      tel. 06-47800928
Evenementen                 : Bestuur                                 tel. 06-17758588
Inloop                             : Danielle Breedveld              tel. 076-5014338
Ruimtelijke- en maatschappelijke
ontwikkelingen             : Isabelle Borghouts               tel. 06-20261554
Samentuin Van Gogh     : Hilvert Boelmans                 tel. 076-5032405
Koken                             : Astrid Scheepers                  tel. 06-55857436
 
Wijkmanager Centrum Oost, Centrum West en Hooghuis
Suzanne Oord. Email:
suzanne.oord@etten-leur.nl, telefoon 06-15081041