WIJKBELANG: WAAR DOEN WE HET VOOR?
Dit jaar bestaat Stichting Wijkbelang Centrum-Oost 30 jaar. Opgericht als Wijkvereniging Centrum-Oost aan het Vincent van Goghplein met als doel de saamhorigheid en leefbaarheid van de wijk te bevorderen. Vele jaren hebben mensen uit de wijk, samen met hun kinderen en kleinkinderen, genoten van onze activiteiten, zoals het Pleinfestijn met een grote tent, een rommelmarkt en spelletjes voor de kinderen. Met optredens van zowel beginners als ervaren rotten. Pal naast ons eigen wijkgebouw ‘t Palet.
Inmiddels zijn we een stichting geworden en verhuisd naar gemeenschapshuis De Linde, maar nog steeds met als doel “bevorderen van de saamhorigheid, leefbaarheid en veiligheid in de wijk”. Nog steeds organiseren we allerlei activiteiten voor onze inwoners in de wijk met o.a. een jaarlijks evenement in juni in en rond De Linde. Niets veranderd dus zou je zo zeggen op basis van deze feiten.
Maar… ook wij merken dat saamhorigheid in deze tijd heel andere gevoelens oproept dan jaren geleden. Wij vinden het nu al geweldig als in een straat, een hofje of een appartementencomplex mensen elkaar tot steun willen en kunnen zijn. Het “wijkgevoel” is nog nauwelijks aan de orde.
Wat is dan het bestaansrecht, de toegevoegde waarde van onze stichting? In onze wijk zijn de laatste jaren vele grote projecten aan de orde geweest. Het belang van buurtpreventie, contacten met BOA’s en politie is een steeds belangrijker thema geworden ten aanzien van leefbaarheid en veiligheid. En het overleg met de gemeente over diverse belangrijke zaken in de wijk vraagt een behoorlijke inzet van Wijkbelang Centrum-Oost. Regelmatig ook worden aan ons afwegingen tussen “persoonlijke belang” en “algemeen belang” voorgelegd. Het is dan te eenvoudig om te zeggen “wij zijn er voor het algemeen belang”.
Samenvattend: wij zijn er voor het organiseren van festiviteiten als het behartigen van persoonlijk en algemeen belang
DAAR DOEN WIJ HET VOOR!     EN ZIJN WIJ ER VOOR U!