KOERSBAL & JEU-DE-BOULES
IN EN BIJ DE LINDE
 
WAT JAMMER IS HET TOCH!!
Iedere dinsdagmiddag werd, vanaf 13.15 uur tot 16.00 uur KOERSBAL gespeeld in de grote zaal in gemeenschapshuis De Linde. Heerlijk ontspannend en gezellig samen zijn. Helaas is door (persoonlijke) omstandigheden deze activiteit gestopt. We zijn ervan overtuigd dat ook deze activiteit bijdraagt aan saamhorigheid en verminderen van eenzaamheid. Dat is immers de belangrijkste doelstelling van ons als Wijkbelang Centrum-Oost!
Dat geldt evenzo voor JEU-DE-BOULES. Elke woensdagmiddag van 13.15 uur tot ca. 16.00 uur waren er een aantal bewoners uit onze wijk e.o. te vinden op de jeu-de-boules banen bij De Linde. Ook hier is het al maanden stil. Geen “kartrekkers” die dit fantastische spel promoten.
Wij zetten e.e.a. af tegen het thema ”eenzaamheid”. Het kan toch niet zo zijn dat wij er alles aan doen om mensen in de gelegenheid te stellen om (gratis) deel te nemen aan activiteiten en er vervolgens geen belangstelling voor is! Hoe jammer is dat toch en onvoorstelbaar eigenlijk!
DUS:
Meld je svp aan om voor een of beide activiteiten “de bal op te pakken”. Wij, als bestuur van Wijkbelang Centrum-Oost, zullen je inhoudelijk behulpzaam zijn bij het realiseren van een levendige koersbal- en jeu-de-boules groep. Reacties svp naar bbwvcoel@hotmail.nl of m.nuiten@kpnplanet.nl


oproep1oproep2