WONEN MET GEMAK

Blijven wonen in uw vertrouwde omgeving.

Wilt u ook prettig blijven wonen in uw vertrouwde huis? Ook als u ouder wordt?

Neemt u uw huis eens kritisch onder de loep. Kunt u veilig en onbezorgd thuis blijven wonen, ook wanneer uw gezondheid minder wordt? Centrum - Oost is de eerste wijk waar alle 65 - plussers aan de campagne Wonen met Gemak kunnen deelnemen.
In wijkgebouw de Linde en in Pluspunt Valpoort zijn samen met de wijkvereniging al vier informatiebijeenkomsten gehouden voor senioren met een koopwoning en voor huurders van de Woonstichting Etten - Leur.

Gratis Woonscan, advies aan huis
De senioren in Centrum - Oost kunnen ook gebruik make n van een gratis Woonscan. Zij krijgen bezoek van een woonadviseur, die samen met de bewoners kijkt waar zich eventuele obstakels in en om het huis bevinden en hoe deze kunnen worden aangepakt. De bewoners krijgen een verslag over hun woning waarin men alles nog eens rustig kan nalezen en allerlei tips staan.

Ook u kunt een Woonscan krijgen, want in januari start de campagne in de wijk Banakkers. Bewoners uit heel Centrum - Oost zijn welkom op één van de bijeenkomsten die daar worden gehouden.

Informatie
Wilt u meer informatie, of wilt u zich aanmelden voor een informatie - bijeenkomst en/of een Woonscan? Neem dan contact op met het Servicepunt van Wonen met Gemak op nummer 06 839 66 100 of via email servicepunt@wonenmetgemak.nl.
Op de website www.wonenmetgemak.nl vindt u tips en meer informatie.

Pasted Graphic 1Pasted Graphic 2