BUURTPREVENTIE CENTRUM-OOST
co08


Buurtpreventie is ook in de zomer actief. Wellicht ziet u ons lopen met of zonder hesje.
Sinds enkele weken hebben we enkele nieuwe leden bij de Buurtpreventie. Daar zijn we natuurlijk heel blij mee. En wij wensen hen veel succes en ook plezier.
Ook hebben we een heel gezellig Buurtpreventie feest gehad in ‘t Praothuis, als dank vanuit de gemeente voor ons vrijwilligerswerk. Dat was een feest met de Buurtpreventisten uit heel Etten-Leur. Er werd kennis gemaakt met andere wijk-groepen en deden een wedstrijd met leuke vragen en spellen. En hapjes en een drankje. Kortom een echt feest!!
Om onze wijk veilig en schoon te houden vragen wij ook of u mee wil doen. Ziet u rommel op straat (en er zijn bepaalde straten in onze wijk waar men echt veel troep laat slingeren) neem het dan mee en gooi het of in een vuilnisbak langs de straat of thuis in de afvalkliko. Dan blijft onze wijk netjes.
Ziet u bij mensen de gordijnen altijd dicht of iets opvallends. Meld het dan even bij onderstaand nummer. Wilt u eens meelopen, laat ook dat maar horen. U bent meer dan welkom om mee te doen! Want: Samen houden we onze wijk schoon en veilig.
Groet, ook namens de andere coördinatoren Carlo en Cees.
Corry Musters-Hendrikx
Coördinator Buurtpreventie Centrum Oost, 06-47800928


buurtpreventie