BUURTPREVENTIE CENTRUM-OOST

Samen, met andere groepen uit onze wijk, wandelt Buurtpreventie een keer in de zoveel tijd, door de wijk met de wijkmanager Miranda Boere en de wethouder Ger de Weert.
We gaan dan alle punten, waar aandacht voor moet zijn, langs die we (ook) van de wijkbewoners ontvangen hebben. Dat kan zijn een haag die niet geknipt is en grote overhangende takken heeft. Of bijvoorbeeld rommel die op de weg geplaatst is en gevaar kan opleveren.
Zo kunnen we ook controleren of de meldingen die bij Buiten Beter App gemeld zijn, ook zijn opgepakt. En zo kunnen we ook bespreken wat de hotspots zijn in de wijk, waarvoor extra aandacht moet zijn. Vanuit meerdere hoeken wordt dan deze situatie bekeken en wie er verantwoordelijk is voor de aandacht die ervoor moet komen. Dat wordt ter plaatse per telefoon doorgegeven.
We vinden het belangrijk dat onze wijk veilig is en blijft. Ik denk dat u dat ook belangrijk vindt.
We gaan de donkere dagen weer tegemoet. Let u extra op de beveiliging van uw huis door lichtsensoren, waardoor licht aanspringt als er iemand in de buurt is van uw huis. CO-prev
Heeft u een probleem of wilt u iets melden? Of heeft u belangstelling om eens mee te lopen. U bent van harte uitgenodigd.
Meld u zich dan bij Corry Musters-Hendrikx (Coördinator Buurtpreventie) 06-47800928 of bij wijkbelang Centrum Oost.buurtpreventie