SAMENTUIN VAN GOGH: HET IS GELUKT
Eind vorig jaar waren we nog in gesprek met de H.Mariaparochie over het gebruik van een deel van hun tuin aan de Lambertusstraat. In een convenant (soort van afspraken) met Wijkbelang Centrum-Oost zijn de regels omtrent het gebruik en de voorwaarden ervan opgeschreven en door beide partijen ondertekend.

co-07co-08

Sinds begin dit jaar zijn de vrijwilligers met hulp van vrienden, kennissen, de gemeente en buurtbewoners flink aan de slag gegaan om op tijd (voorjaar is zaai- en poottijd) gereed te zijn en op dit moment (17 maart) begint het al een beetje op een moestuin te lijken.
Wij zijn ook blij dat voorbijgangers ons complimenten geven dat het er zo goed uit ziet.
co-09

De kinderen van IKC De Vincent hebben ons symbolisch geholpen met het verhuizen door tuingereedschap van de oude Samentuin naar de nieuwe te brengen en waren ook aanwezig bij de opening en de toespraken daarna in De Linde.
 Hoogtepunt was natuurlijk de officiële opening op 10 maart door wethouder Ger de Weert door het planten van een pruimenboom en het onthullen van ons nieuwe bord.

co-10

Fijn was ook dat zowel de Etten-Leurse Bode en BNdestem bij ons langs geweest zijn voor interviews en reportages.
Naast de normale moestuingroenten hebben wij ook gedeeltes waar we bloemen gaan zetten en zaaien om de bijen naar onze moestuin te lokken. Ook worden insectenhotels geplaatst. De bloemen kweken we samen met enkele mensen van de parochie die ze gaan gebruiken om de kerk bij bepaalde diensten op te fleuren.
De vrijwilligers zijn in principe vrijdagmorgen van 9.00 tot 12.00 aanwezig en u kunt dan altijd een praatje komen maken of eens rond de tuin lopen.
Hilvert Boelmans