UW WIJKMANAGER

Miranda Boere
Hallo beste wijkbewoners,
Graag wil ik de laatste actualiteiten in uw wijk met u delen.

Natuur in de wijk
Binnenkort start in wijk Centrum Oost het project Natuur in de wijk. Doel van het project is het versterken van de biodiversiteit en de natuur in het stedelijk gebied. Dit gaat onder andere gebeuren door de plaatsing van inbouwnestkasten. Als u het leuk vindt om hieraan een steentje bij te dragen, geeft u dat gerust aan mij door.

Ondersteuning voor mensen met een laag inkomen
De gemeente Etten-Leur heeft verschillende regelingen voor gezinnen met kinderen die rond moeten komen van een laag inkomen. Herkent u uzelf of iemand anders daarin, dan beveel ik u van harte aan het stukje hierover te lezen dat elders in dit wijkboekje staat.

Burendag
Burendag is de dag waarop buren jaarlijks gezellig samenkomen. Dit jaar is de behoefte aan samen zijn met elkaar groter dan ooit. Vier daarom ook nu weer Burendag, vier het veilig met elkaar op 25 september! Zie www.Burendag.nl

Stationsplein e.o..
In de tweede helft van 2021 wordt het voorplein ingericht. De gemeente is in overleg met de eigenaren van Stationsplein 45 voor een nieuwe ontwikkeling. Zodra hierover duidelijkheid is, volgt verdere informatie richting omgeving.

Wipakkerterrein.
De gemeente start in september/oktober aanstaande met een overleg met de omgeving.

Oderkerkpark
Sinds mei dit jaar kunnen geïnteresseerden in de kapel een bieding doen bij de gemeente. Dit kan tot 1 september. Daarna nemen burgemeester en wethouders een besluit over de verkoop van de kapel. Afhankelijk van de corona-versoepelingen wordt daarna het proces rondom het Oderkerkpark vervolgd.

Terrein oude Nieuwe Nobelaer
Elders in dit blad kunt u hierover lezen.

Onderhoud wegen
De komende tijd wordt de Anna van Berchemlaan aangepakt, een gedeelte van de Stationsstraat en de Van Den Elsenstraat. Ook de Pastoor van Weesstraat en omgeving is aan de beurt.

Vragen?
U kunt mij van maandag tot en met donderdag bereiken via telefoonnummer (076) 502 44 90 of via het 5-cijferige telefoonnummer van de gemeente Etten-Leur: 14 076. Mijn e-mailadres is Miranda.Boere@Etten-Leur.nl

Groetjes en tot ziens in uw wijk!
Miranda Boere