UW WIJKMANAGER

Miranda Boere
Hallo beste wijkbewoners,
Graag wil ik weer eens van me laten horen. Er gebeurt van alles in uw wijk. Ik zal een paar punten belichten die op dit moment actueel zijn.
Visie Stationsplein e.o.
Planning uitvoering werkzaamheden De werkzaamheden nemen geruime tijd in beslag en worden in stappen uitgevoerd.

Fase 1

Na de zomer vakantie zal begonnen worden met de nieuwbouw van de bloemenkiosk. Aansluitend begint het bouwrijp maken van het gebied rondom de kiosk en het terrein waar het gebouw van PostNL heeft gestaan. Vervolgens wordt hier de nieuwe fietsenstalling gerealiseerd en worden de parkeerplaatsen aangelegd.

Fase 2 en 3

Aansluitend wordt de huidige fietsenstalling achter het chinees restaurant verwijderd en wordt dit gebied heringericht. Vervolgens wordt het voorplein van het station ingericht.

Fase 4 Dan is de herinrichting van de Spoorlaan en de Anna van Berchemlaan aan de beurt. Er zal een tijdelijke verbinding worden gemaakt over het parkeerplein voor het politiebureau. In de Anna van Berchemlaan moet ook de riolering worden vervangen.


Fase 5 Tenslotte zal het plein voor het politiebureau ingericht worden. In het oude Rabobankgebouw komen appartementen en in het gebouw van de Vier Leeuwen komen appartementen voor jongeren.


page7image45589856

Nieuwe Nobelaerterrein De herontwikkeling van het huidige Nobelaerterrein is afhankelijk van de bouw van het nieuwe cultureel centrum op de hoek Parklaan-Rode Poort. De aanbesteding hiervoor is onlangs in overleg met de aannemer niet verder doorgezet. Daarom is een nieuwe aanbestedingsprocedure gestart. We houden de omwonenden op de hoogte!

Oderkerkpark De afgelopen maanden hebben we met veel inwoners en partners gesproken over de toekomst van het Oderkerkpark. Alle herinneringen aan, ervaringen in en ideeën voor het park hebben we in de kapel tentoongesteld. Ook presenteerden we daar drie mogelijke toekomstscenario’s voor het park. Op basis van de vele reacties van bezoekers (waarvoor dank!) maken we één definitief toekomstscenario dat we aan de gemeenteraad voorleggen. Als de gemeenteraad daarmee instemt, gaan we in 2020 samen met inwoners en partners aan de slag om het plan concreet te maken en uit te voeren. We hopen ook in 2020 op uw enthousiasme te mogen rekenen!

oderkerk
Jonge, bruisende wijk Centrum Oost Eerstejaars studenten van Social Work aan Avans Hogeschool Breda zijn het afgelopen schooljaar aan de slag gegaan met een onderzoek rondom het thema jonge, bruisende wijk Centrum Oost. Zij deden dat in opdracht van de gemeente Etten-Leur. Er ligt een eindverslag met tips om de wijk te verbeteren. Sinds augustus heeft dit project een vervolg gekregen met nieuwe tweedejaars studenten. Ik hoop u in het volgend wijkblad te informeren over de uitkomsten.

Openbaar gebied Indien u een melding wilt doen over het openbaar gebied in uw wijk, bijvoorbeeld kapotte straatverlichting, losliggende stoeptegels of zwerfvuil dan kunt u bellen naar het 5-cijferige telefoonnummer van de gemeente Etten-Leur: 14 076. Als u een smartphone heeft, kunt u ook gebruik maken van de App Buiten Beter. Deze App is gratis te downloaden.


Contactgegevens U kunt mij van maandag tot en met donderdag bereiken via tel. (076) 502 44 90 of via het 5-cijferige telefoonnummer van de gemeente Etten-Leur: 14 076. Mijn e-mailadres is Miranda.Boere@Etten-Leur.nl

Groetjes en tot ziens in uw wijk! Miranda Boere