wijkmanager
INFORMATIE VAN UW WIJKMANAGER
Hallo beste wijkbewoners,

Ik ben weer terug van weggeweest en ik wil graag de laatste actualiteiten in uw wijk weer eens met u delen.


Diverse bouwontwikkelingen in de wijk:


Stationsplein 3 (voorheen chinees) Start bouw na zomer 2024. Het terrein wordt ingezaaid met bloemenmengsel zodat het tot de start van de bouw er netjes bij ligt. Rond het stationsplein is daarnaast een parkeeronderzoek gestart.

Stationsplein 45 (Oude Rabobankgebouw)
Start sloop rond de bouwvak. Er volgt nog een bewonersavond.

Podium (Oude Nobelaer-terrein)
Ontwikkelaar is volop bezig met bouwen. Op 7 maart is er een bijeenkomst gehouden om input op te halen voor de inrichting van het openbaar gebied. Als het voorlopig ontwerp gereed is, zal het aan alle betrokkenen worden teruggekoppeld.


Spoorlaan 19 (schoolgebouw) De vergunningen zijn gereed. Er volgt nog een inloopavond. Start sloop op zijn vroegst juni/juli en op zijn laatst sept/okt. Sloop samen met bouwrijp maken zal naar verwachting zo’n 2 maanden duren. Daarna kan er gebouwd worden.

Amarant (Stationsstraat 35-37) Is niet doorgegaan om financiële redenen. Meer info onbekend op dit moment.

Wipakker Er is nog geen nieuw plan. Meer info onbekend op dit moment.

Oderkerkpark Elders op de website vindt u hier meer informatie over.

Wegonderhoud in de wijk

Wegonderhoud Stationsstraat De voorbereiding wordt verder opgepakt. We verwachten na de zomer een voorlopig ontwerp te hebben en dan houden we een informatieavond.

Fietspaden Spoorlaan De fietspaden zijn klaar. Op de rijbaan wordt nog een geluiddempende asfalt laag aangebracht. Dat gebeurt omstreeks mei.

U kunt mij van dinsdag tot en met donderdag bereiken via telefoonnummer (076) 502 44 90 of via het 5-cijferige telefoonnummer van de gemeente Etten-Leur: 14 076. Mijn e-mailadres is Miranda.Boere@Etten-Leur.nl


Hartelijke groet en tot ziens in uw wijk!


Miranda Boere