co01
INFORMATIE VAN UW WIJKMANAGER
Subsidie groene daken
De gemeente Etten-Leur wil een impuls geven aan het aantal vierkante meters groen dak in de gemeente. Groene daken zijn goed voor het klimaat, omdat ze regenwater opvangen. Daarnaast bieden ze voedsel voor insecten en kunnen ze verkoelend werken in de zomer. Meer groen in de buurt draagt bij aan een gezonde en prettige leefomgeving. Wilt een groen dak? Vraag subsidie aan! www.etten- leur.nl/product/groene-daken
Inwoners of organisaties met nieuwe initiatieven of plannen om de leefbaarheid in Etten-Leur te vergroten kunnen bij de gemeente hiervoor subsidie aanvragen. Deze plannen dragen bij aan het prettig wonen, leven, sporten, elkaar ontmoeten, spelen, elkaar om hulp vragen en zo verder. Er is een bedrag van € 100.000,- beschikbaar gesteld, met een maximum van € 5000,- euro per aanvraag. Hierbij geldt wel: op is op. Heeft u een initiatief of plan om de leefbaarheid te vergroten? Kijk op www.etten- leur.nl/product/subsidie-wijkactiviteit-aanvragen.
Onderhoudswerk Stationsstraat
Aan de Stationsstraat (deel tussen de Anna van Berchemlaan en de Markt) wordt in de 2e helft van 2024 onderhoud gepleegd. De gemeente wil hier een pilotproject van maken waarbij het onderwerp duurzaamheid centraal staat. Binnenkort krijgt de gemeente een rapport met aanbevelingen over duurzaamheid, vergroening, parkeren en doorstroom. Aansluitend wordt de verdere voorbereiding en participatie met inwoners opgepakt.
Herinrichting Spoorlaan
De herinrichting van de Spoorlaan loopt uit. De gemeente verwacht eind 2023 de rijbaan en fietspaden al in gebruik te kunnen nemen, maar het gehele werk is pas in het voorjaar van 2024 gereed. De weg wordt nog kort één keer afgesloten om de geluid reducerende asfaltdeklaag aan te brengen.
Plan Podium (Nieuwe Nobelaer terrein)
In augustus is gestart met de bouw van het Noord-Zuid gebouw, genaamd Akoestiek en Ensemble, van nieuwbouwplan Podium. In september is vervolgens gestart met de bouw van het Oost gebouw genaamd Melodie.
Inmiddels zijn de contouren van de gebouwen duidelijk zichtbaar. In november is ook gestart met de bouw van de huurappartementen op de hoek van de Oranjelaan en de Van den Elssenstraat. Met de bouw van de zes grondgebonden woningen wordt de tweede helft van 2024 gestart. Meer informatie over de voortgang van de bouw is te vinden op de site https://podium-etten-leur.nl/nieuws. Ook is het mogelijk om via deze site aan te melden voor de nieuwsbrief. Ook zijn er nog enkele appartementen beschikbaar.
De gemeente is bezig met het maken van de plannen voor de inrichting van het openbaar gebied rond de gebouwen. Omwonenden van plan podium en de toekomstig bewoners ontvangen eind dit jaar een brief met nadere informatie en met de mogelijkheid om wensen aan te geven.
Spoorlaan 19
De omgevingsvergunning bouwen is ingediend door de ontwikkelaar en wordt momenteel beoordeeld door de gemeente. De afgifte van de omgevingsvergunning wordt gepubliceerd in de Bode. Als de omgevingsvergunning verkregen is zullen de appartementen door Alwel te koop worden aangeboden aan de afgesproken doelgroep. Verwachting is dat de werkzaamheden Q2 2024 starten. Voorafgaande hierin zal de omgeving geïnformeerd worden.
Stationsplein 3 (de voormalige Chinees bij het station)
Een presentatie over de plannen van de ontwikkelaar zijn te vinden op: https://koningswonen.nl/Stationsplein-3/. De kaders voor dit plan zijn voorgelegd aan de Raad. Hierover zijn omwonenden geïnformeerd. In december neemt de raad hierover een besluit. Daarna wordt het plan verder uitgewerkt. Voordat een vergunning wordt aangevraagd wordt nog een bewonersavond worden gehouden.
Voor meer informatie over verschillende projecten in Etten-Leur kunt u terecht op: www.etten-leurmakenwesamen.nl
Met vriendelijke groet, Suzanne Oord | Interim Wijkmanager Centrum Oost, Centrum West en Hooghuis