DUO-FIETS
Voor een toenemend aantal mensen is het maken van een fietstochtje door fysieke en/of psychische beperkingen niet meer mogelijk. Naast al zoveel andere "normale dingen" moet ook dat nog ingeleverd worden.
Dankzij een gulle gever heeft het bestuur van Stg. ASE een nieuwe duo-fiets met elektrische ondersteuning kunnen aanschaffen. De fiets voldoet aan alle gestelde veiligheidseisen en is inmiddels beschikbaar in een weerbestendige en diefstal-veilige opbergplaats bij De Linde.
De fiets is gratis in bruikleen voor een 2 uur durende fietstocht in de ochtend of de middag. Zodoende kan er twee keer per dag gebruik van worden gemaakt en in de zomermaanden wellicht zelfs drie keer. Vertrek- en aankomstplaats is De Linde.
Wij, als Wijkbelang Centrum-Oost mogen ook van deze geweldige faciliteit gebruik maken.
DUS:
Geef svp aan wie je daarvoor in aanmerking wil laten komen en/of geef aan of je bereid bent om als FIETSER iemand wil laten genieten van een fietstochtje in onze omgeving.

Reacties svp naar bbwvcoel@hotmail.nl of m.nuiten@kpnplanet.nl
duo-fiets