GEZONDE HERSENEN: GA ER VOOR!
GGD West-Brabant lanceeerde de regionale preventie campagne ‘We zijn zelf het medicijn’. Want wist je dat je zelf de kans op dementie met 30% kunt verkleinen? De campagne loopt tot eind 2021.
Het aantal mensen met dementie neemt de komende jaren toe. Met kleine aanpassingen in je dagelijks leven kan je zelf de kans op dementie op latere leeftijd verkleinen. Hoe eerder je daarmee begint, hoe beter het is.
Pasted Graphic

Blijf nieuwsgierig, ga bewegen en eet gezond Het medicijn om dementie te voorkomen is een gezonde leefstijl. Wat dat precies is?
  • • eet gezond: veel groenten, fruit en olijfolie.
  • • beweeg regelmatig: ga wandelen, fietsen, blijf bezig.
  • • blijf nieuwsgierig: heb een doel zoals een hobby, iets leren, een eigen tuintje.
Zo voorkom je niet alleen dementie maar ook hart– en vaatziekten, suikerziekte (diabetes 2), depressie, overgewicht en eenzaamheid.
Meet je eigen hersengezondheid Als onderdeel van de campagne is ook de app ‘MijnBreincoach’ ontwikkeld waarmee je je eigen hersengezondheid kunt meten. Deze app is gratis te downloaden en geeft je binnen twee minuten inzicht in je eigen hersengezondheid. De app helpt je bij het zetten van kleine en haalbare stappen naar een gezondere leefstijl, en daarmee gezondere hersenen. Naast de lancering van de app MijnBreincoach worden gedurende de campagne verschillende lokale activiteiten georganiseerd.
Meer informatie is te vinden op www.wezijnzelfhetmedicijn.nl/westbrabant